Wojciech Adamczyk - radca prawny

Wojciech Adamczyk

Mec. Adamczyk posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Od początku swojej kariery zawodowej tj. od 2003 roku zajmuje się zamówieniami publicznymi. Swoją pracę rozpoczął prowadząc postępowania przetargowe na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, następnie pracował w Urzędzie Zamówień Publicznych w Departamencie Prawnym oraz Departamencie Kontroli.
W 2005 roku rozpoczął pracę w Kancelarii Radcy Prawnego „Centrum Zamówień Publicznych – Janusz Niedziela”, a od 2009 r. był zatrudniony w Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Projektów. Zajmował się obsługą prawną podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa z zakresu zamówień publicznych na rzecz największych w Polsce przedsiębiorców oraz podmiotów zamawiających.
Od lipca 2013 r. wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej kancelarii prawnej świadcząc pomoc prawną nie tylko z obszaru zamówień publicznych.
Obecnie partner w Spółce Partnerskiej Adamczyk, Saganowski, Wojcieszek.
Mec. Adamczyk doświadczenie zdobywał również prowadząc kontrole zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z ramienia takich instytucji jak: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Doświadczenie to pozwoliło mu na skuteczne reprezentowanie beneficjentów przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi w sprawie uchylenia decyzji administracyjnych nakładających korekty finansowe.
Poza prawem zamówień publicznych przedmiotem szczególnego zainteresowania mec. Adamczyka jest prawo budowlane. Z tego przedmiotu prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ponadto prowadzi zajęcia z zamówień publicznych w robotach i usługach budowlanych na Politechnice Warszawskiej oraz Politechnice Krakowskiej.
Mec. Adamczyk przeprowadził ponad 150 szkoleń z tematyki zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. Występował na konferencjach dotyczących zamówień publicznych organizowanych przez takie podmioty jak: Związek Miast Polskich, czy Komisja Europejska.
Jest autorem szeregu publikacji m.in. w Dwumiesięczniku Zamawiający – Zamówienia Publiczne w Praktyce, Kwartalniku Prawo Zamówień Publicznych (wyd. C.H. Beck), Dwumiesięczniku Infrastruktura Transportu (wyd. Elamed). Jest współautorem podręcznika dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych (Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011 r.).
Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Prawa i Administracji (1997-2002).

KONTAKT:

Tel. +48 690 032 398
Email: w.adamczyk@aswkancelaria.pl